Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van HUIS vastgoedstyling (www.huisvastgoedstyling.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van HUIS vastgoedstyling betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van HUIS vastgoedstyling.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van HUIS vastgoedstyling berusten bij HUIS vastgoedstyling. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van HUIS vastgoedstyling is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan HUIS vastgoedstyling, info@huisvastgoedstyling.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van HUIS vastgoedstyling geeft HUIS vastgoedstyling geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van HUIS vastgoedstyling.
HUIS vastgoedstyling kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van HUIS vastgoedstyling, de onmogelijkheid de website van HUIS vastgoedstyling te gebruiken, uit de levering van diensten door HUIS vastgoedstyling of het gebrek aan levering van diensten door HUIS vastgoedstyling.

Wijzigingen

De inhoud van de website van HUIS vastgoedstyling wordt regelmatig bijgewerkt. HUIS vastgoedstyling behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van HUIS vastgoedstyling te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 15 november 2019.